Фото без опису

Демидівська селищна рада Демидівського району Рівненської області повідомляє про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучатися до оцінки об’єктів комунальної власності з метою майбутньої передачі в оренду/продажу цього майна суб’єктам господарювання, а саме:

для визначення вартості частини нежитлових приміщень:

об’єкт 1(фотоательє)- загальною площею  32,3 кв.м., що розташоване за адресою: 35200, Рівненська область, Демидівський район, селище міського типу Демидівка, вулиця Б.Хмельницького, 19 .

об’єкт 2 (перукарня)- загальною площею  15,1 кв.м., що розташоване за адресою: 35200, Рівненська область, Демидівський район, селище міського типу Демидівка, вулиця Б.Хмельницького, 19 .

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договорів оренди.

Орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна: 03.07.2019

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190  (далі-Положення).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Демидівською селищною радою, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої абзацом 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» або відповідними рішеннями селищної ради в сфері публічних закупівель вартості предмета публічної закупівлі.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та кваліфікаційних документів, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку земель», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:                                                                   1) заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою.

2) копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;                                                                                                  3) копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;                                                  4) інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо)

5) документи, що підтверджують досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки об’єкта оцінки (копії актів приймання-передавання робіт з оцінки об’єкта оцінки).

До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки За наявність у складі учасника конкурсу оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна становить не менше 5 років,  зараховуються 20 балів. У разі відсутності у складі учасника конкурсу оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та (або) вищезазначеним вимогам до загального стажу професійної діяльності з оцінки майна, бали не зараховуються;

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки об’єкта оцінки (К2). За підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки,  з оцінки об’єкта оцінки (у тому числі для інших цілей, ніж зазначено в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу) зараховуються 10 балів. У разі відсутності досвіду бали не зараховуються.

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу), вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  до Положення формою.

Під час обрання переможця конкурсу розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів.

Очікувана найбільша ціна за надання послуг з оцінки:

За проведення незалежної оцінки об’єктів, які плануються надаватися в оренду - 1 800,00 грн. та, які плануються на продаж – 2 500.00 грн.

Строк виконання робіт: 10 календарних днів.

Конкурсна документація подається до Демидівської селищної ради не пізніше ніж за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) у запечатаному конверті із позначкою «На конкурс щодо оцінки майна» та зазначенням загальноприйнятих поштових реквізитів щодо відправника та отримувача, шляхом  поштового відправлення на адресу: 35200, Рівненська область, Демидівський район, смт. Демидівка, вул. Миру,21 або безпосередньо до Демидівської селищної ради через загальний відділ апарату виконавчого комітету  до 31.06.2019, 16 год. 15 хв.

Встановлена форма заяви про участь у конкурсі та форма подання інформації про претендента, розміщені на офіційному сайті Демидівської селищної ради.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення на офіційній сторінці Демидівської селищної ради в мережі Інтернет.

Контактні дані конкурсної комісії: 

тел. Факс(0237) 6-18-42,

E-mail: dem_s_rada@ua.fm

Конкурс відбудеться у приміщенні Демидівської селищної ради (35200, Рівненська область, Демидівський район, смт. Демидівка, вул. Миру,21)  

03 липня  2019 року, о 10.00 годині.