ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ

  1. Реєстрація місця проживання/перебування особи
  2. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи
  3. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи
  4. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Інформація про надання адміністративної послуги

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення:

для надання адміністративних послуг

Демидівська селищна рада

Місцезнаходження:

35200 смт. Демидівка вул. Кооперативна, 4

Інформація щодо режиму роботи:

Понеділок - четвер: 9.00 - 18.15

П’ятниця: 9.00 - 17.00

Субота, Неділя: вихідний

Телефон/факс (довідка), адреса електронної пошти та веб-сайт:

Тел. (03637)6-12-15

E-mail: dem_s_rada@ua.fm

Сайт: https://gromada.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця  проживання в Україні» від 11.12.2003 року №1382-IV;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 року №888-VIII.
Акти Кабінету Міністрів України Постанова           Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги Особисте звернення заявника або законного представника, представника за дорученням для надання адміністративних послуг.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заява за формами наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання (формується та роздруковується працівником центру);

ЗАЯВА про реєстрацію місця проживання

ЗАЯВА про реєстрацію місця проживання дитини

ЗАЯВА про зняття з реєстрації місця проживання

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

3) квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

 

4) документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі(ордер, договір найму/оренди, свідоцтво про право власності, рішення суду, яке набрало законної сили про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9 до Правил реєстрації місця проживання;

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5)  посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

6) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи  за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, формується та роздруковується працівником центру);

При здійсненні реєстрації місця проживання особи, що не досягла 16 річного віку, з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання з іншої адміністративно-територіальної одиниці подається довідка про реєстрацію місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника, документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Шляхом особистого звернення особи до Державний реєстратор місця проживання Демидівської селищної ради або за зверненням її законного представника, представника на підставі довіреності.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Адміністративна послуга платна.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця  проживання в Україні» від 11.12.2003 року №1382-IV, Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання стягується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого законом строку

у розмірі 13,60 грн.;

у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку

у розмірі 40,80 грн.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
Строк надання адміністративної послуги Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою або її представником документів.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особа не подала передбачені Законом документи або інформацію;

У поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;

Для реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.
Результат надання адміністративної послуги Здійснення реєстрації місця проживання (видача довідки установленого  зразка про реєстрацію місця проживання дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.)