Фото без опису

Закон № 2260. Знято мораторій на окремі види податкових перевірок

Головне управління ДПС у Рівненській області  повідомляє, що Законом  України від 12 травня 2022 року № 2260 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового контролю та адміністрування податків, зборів  та  єдиного  внеску  під  час   дії   воєнного,  надзвичайного  стану» , внесені відповідні зміни до пп. 69.2 підрозділу 10 розділу ХХ  ПКУ - знято мораторій на окремі види податкових перевірок, а саме:  

а) камеральних перевірок;

б) документальних позапланових перевірок, які проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

в) фактичних перевірок.

Камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

– лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

– червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Подані уточнюючі-розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряють у вище встановлений строк, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводять за наявності під час проведення перевірок безпечного:

1) доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для госпдіяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування такими платниками податків;

2) доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, а також фінансової і статистичної звітності;

3) проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки.

Дозволені документальні позапланові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з, дня, наступного за 27 травня 2022 року. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Дозволені документальні позапланові перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв'язку з виникненням передбачених обставин, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копію якого надсилають платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Документальні позапланові перевірки, які будуть розпочаті після 27 травня 2022 року з підстав, визначених пп. 78.1.8 ПКУ, декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Звертаємо увагу, що зміни до пп. 69.2 та 69.11 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ  в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, набрали чинності з 02 червня 2022 року.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»