Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.06.2021 року

 

Назва платежів План
на 2021 р.
План на 01.06.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-травень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року Травень
станом на % грн.
01.06.2021 грн. % План  Факт % грн.
Податок на доходи фіз.осіб 26 000 000 8 307 550 10 784 185 129,8% 2 476 635 6 820 124 3 964 061 158,1% 1 730 000 1 699 206 98,2% -30 794
Акцизний податок 1 030 000 380 000 362 506 95,4% -17 494 358 099 4 408 101,2% 85 000 77 129 90,7% -7 871
Державне мито 3 000 950 897 94,4% -53 832 65 107,8% 250 106 42,2% -144
Плата за спец використ. лісових ресурсів 500 000 239 100 219 979 92,0% -19 121 238 529 -18 550 92,2% 55 000 18 954 34,5% -36 046
Податок на прибуток 1 000 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8% 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Адмінштрафи 0 0 19 006 #ДЕЛ/0! 19 006 41 525 -22 519 45,8% 0 4 777 #ДЕЛ/0! 4 777
Плата за землю 5 550 000 1 845 000 2 026 199 109,8% 181 199 1 546 364 479 835 131,0% 380 000 367 285 96,7% -12 715
Єдиний податок 10 400 000 4 459 600 4 189 431 93,9% -270 169 3 911 368 278 063 107,1% 804 750 788 985 98,0% -15 765
Туристичний збір 13 000 0 869 #ДЕЛ/0! 869 4 818 -3 949 18,0% 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші надходження 0 0 3 119 #ДЕЛ/0! 3 119 0 3 119 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Плата за оренду комун. майна 60 000 25 000 14 947 59,8% -10 053 12 447 2 500 120,1% 5 000 5 403 108,1% 403
Податок на майно 1 163 000 226 800 337 382 148,8% 110 582 209 618 127 765 161,0% 17 000 36 505 214,7% 19 505
Плата за адмінпослуги 280 000 115 000 103 831 196,6% -11 169 99 473 4 358 104,4% 23 000 17 752 77,2% -5 248
Адмінзбір 0 122 240 122 240 0 122 240 #ДЕЛ/0! 0 37 700 #ДЕЛ/0! 37 700
Р А З О М 45 000 000 15 600 000 18 186 991 116,6% 2 586 991 13 243 964 4 943 027 137,3% 3 100 000 3 053 802 98,5% -46 198
Базова дотація  10 920 000 4 550 000 4 550 000 100,0% 0 2 900 000 1 650 000 156,9% 910 000 910 000 100,0% 0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 480 600 16 446 600 16 446 600 100,0% 0 10 814 000 5 632 600 152,1% 4 207 900 4 207 900 100,0% 0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 025 400 427 000 427 000 100,0% 0 995 750 -568 750 42,9% 85 400 85 400 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 734 544 273 547 273 547 100,0% 0 130 403 143 144 209,8% 74 190 74 190 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 77 938 77 938 100,0% 0 60 500 17 438 128,8% 15 587 15 587 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 54 835 54 835 54 835 100,0% 0 0 54 835 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші субвенції з місцевого бюджету 154 825 129 025 129 025 100,0% 0 149 000 -19 975 86,6% 11 800 32 800 278,0% 21 000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 178 666 178 666 100,0% 0 0 178 666 #ДЕЛ/0! 35 734 35 734 100,0% 0
Всього трансфертів 55 678 138 22 137 611 22 137 611 100,0% 0 15 049 653 7 087 958 47,1% 5 340 611 5 361 611 100,4% 21 000
ВСЬОГО ДОХОДІВ
із трансфертами
100 678 138 37 737 611 40 324 602 106,9% 2 586 991 28 293 617 12 030 985 142,5% 8 440 611 8 415 413 100% -25 198