Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.06.2021 рокуФото без опису

 

Назва платежів План
на 2021 р.
План на 01.06.2021р Фактично надійшло відхилення факту до плану Факт  за січень-травень 2020 року Відхилення до відповідного періоду мин. року Травень
станом на % грн.
01.06.2021 грн. % План  Факт % грн.
Податок на доходи фіз.осіб 26 000 000 8 307 550 10 784 185 129,8% 2 476 635 6 820 124 3 964 061 158,1% 1 730 000 1 699 206 98,2% -30 794
Акцизний податок 1 030 000 380 000 362 506 95,4% -17 494 358 099 4 408 101,2% 85 000 77 129 90,7% -7 871
Державне мито 3 000 950 897 94,4% -53 832 65 107,8% 250 106 42,2% -144
Плата за спец використ. лісових ресурсів 500 000 239 100 219 979 92,0% -19 121 238 529 -18 550 92,2% 55 000 18 954 34,5% -36 046
Податок на прибуток 1 000 1 000 2 399 239,9% 1 399 767 1 632 312,8% 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Адмінштрафи 0 0 19 006 #ДЕЛ/0! 19 006 41 525 -22 519 45,8% 0 4 777 #ДЕЛ/0! 4 777
Плата за землю 5 550 000 1 845 000 2 026 199 109,8% 181 199 1 546 364 479 835 131,0% 380 000 367 285 96,7% -12 715
Єдиний податок 10 400 000 4 459 600 4 189 431 93,9% -270 169 3 911 368 278 063 107,1% 804 750 788 985 98,0% -15 765
Туристичний збір 13 000 0 869 #ДЕЛ/0! 869 4 818 -3 949 18,0% 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші надходження 0 0 3 119 #ДЕЛ/0! 3 119 0 3 119 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Плата за оренду комун. майна 60 000 25 000 14 947 59,8% -10 053 12 447 2 500 120,1% 5 000 5 403 108,1% 403
Податок на майно 1 163 000 226 800 337 382 148,8% 110 582 209 618 127 765 161,0% 17 000 36 505 214,7% 19 505
Плата за адмінпослуги 280 000 115 000 103 831 196,6% -11 169 99 473 4 358 104,4% 23 000 17 752 77,2% -5 248
Адмінзбір 0 122 240 122 240 0 122 240 #ДЕЛ/0! 0 37 700 #ДЕЛ/0! 37 700
Р А З О М 45 000 000 15 600 000 18 186 991 116,6% 2 586 991 13 243 964 4 943 027 137,3% 3 100 000 3 053 802 98,5% -46 198
Базова дотація  10 920 000 4 550 000 4 550 000 100,0% 0 2 900 000 1 650 000 156,9% 910 000 910 000 100,0% 0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  42 480 600 16 446 600 16 446 600 100,0% 0 10 814 000 5 632 600 152,1% 4 207 900 4 207 900 100,0% 0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 025 400 427 000 427 000 100,0% 0 995 750 -568 750 42,9% 85 400 85 400 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 734 544 273 547 273 547 100,0% 0 130 403 143 144 209,8% 74 190 74 190 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 93 534 77 938 77 938 100,0% 0 60 500 17 438 128,8% 15 587 15 587 100,0% 0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 54 835 54 835 54 835 100,0% 0 0 54 835 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0
Інші субвенції з місцевого бюджету 154 825 129 025 129 025 100,0% 0 149 000 -19 975 86,6% 11 800 32 800 278,0% 21 000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 214 400 178 666 178 666 100,0% 0 0 178 666 #ДЕЛ/0! 35 734 35 734 100,0% 0
Всього трансфертів 55 678 138 22 137 611 22 137 611 100,0% 0 15 049 653 7 087 958 47,1% 5 340 611 5 361 611 100,4% 21 000
ВСЬОГО ДОХОДІВ
із трансфертами
100 678 138 37 737 611 40 324 602 106,9% 2 586 991 28 293 617 12 030 985 142,5% 8 440 611 8 415 413 100% -25 198