Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-жовтень 2021 року по економічній структурі   

  • 646

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-жовтень 2021 року по економічній структурі   

Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за 10 місяців Залишки плану до кінця року % виконання річного плану
1 2 3 4 5 6
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 90 816 932 70 406 937 20 409 995 77,5%
2110 Оплата праці 74 329 031 57 774 350 16 554 681 77,7%
2120 Нарахування на оплату праці 16 487 901 12 632 588 3 855 313 76,6%
2200 Використання товарів і послуг 13 418 415 8 194 845 5 223 570 61,1%
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 486 214 3 355 168 1 131 046 74,8%
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 44 670 21 391 23 279 47,9%
2230 Продукти харчування 975 780 495 206 480 574 50,7%
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 344 800 1 549 242 795 558 66,1%
2250 Видатки на відрядження 71 225 36 025 35 200 50,6%
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 350 772 2 735 307 2 615 465 51,1%
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 144 954 2 505 142 449 1,7%
2600 Поточні трансферти 1 775 497 1 206 745 568 752 68,0%
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 372 425 901 245 471 180 65,7%
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 403 072 305 500 97 572 75,8%
2700 Соціальне забезпечення 717 380 604 642 112 738 84,3%
2730 Інші виплати населенню 717 380 604 642 112 738 84,3%
2800 Інші поточні видатки 42 668 35 891 6 777 84,1%
9000 Нерозподілені видатки 322 794 0 322 794 0,0%
  Усього  107 093 686 80 449 060 26 644 626 75,1%

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар