Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-жовтень 2021 року по функціональній структурі 

  • 572

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-жовтень 2021 року по функціональній структурі 

 

Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових Залишки кошторису до кінця року
1 2 3 4 5 6
0100 Державне управління 12 976 320 10 208 268 2 768 052 78,7%
1000 Освіта 77 607 096 58 254 971 19 352 125 75,1%
2000 Охорона здоров`я 1 603 325 1 132 145 471 180 70,6%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 932 360 3 078 179 854 181 78,3%
4000 Культура i мистецтво 4 460 000 3 473 147 986 853 77,9%
5000 Фiзична культура i спорт 1 028 140 819 907 208 233 79,7%
6000 Житлово-комунальне господарство 3 711 201 2 713 348 997 853 73,1%
7000 Економічна діяльність 927 428 403 112 524 316 43,5%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 44 640 20 000 24 640 44,8%
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 450 000 341 066 108 934 75,8%
7520 Реалізація Національної програми інформатизації 33 000 10 363 22 638 31,4%
7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 365 118 0 365 118 0,0%
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 34 670 31 684 2 987 91,4%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 24 670 24 335 335 98,6%
7690 Інша економічна діяльність 10 000 7 349 2 652 73,5%
8000 Інша діяльність 444 744 60 483 384 261 13,6%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50 000 240 49 760 0,5%
8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 71 950 60 243 11 707 83,7%
8700 Резервний фонд 322 794 0 322 794 0,0%
9000 Міжбюджетні трансферти 403 072 305 500 97 572 75,8%
9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 99 000 99 000 0 100,0%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 75 072 19 500 55 572 26,0%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 229 000 187 000 42 000 81,7%
  Усього  107 093 686 80 449 060 26 644 626 75,1%

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар